İlkyardım Eğitimi

İlkyardım eğitimi hakkında

İlkyardım eğitimi 2 günlük Temel ilkyardım eğitimleri, konu ve içerikleri bakımından Standart ilkyardım ile aynı olmakla beraber süresi 16 saattir.

İnteraktif,erişkin tip eğitim tekniklerinin kullanıldığı,ön test ve son test lerin uygulandığı,eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı teorik ve pratik sınav sonunda başarılı olanlara ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.

İLGİLİ YASAL DAYANAK HANGİSİDİR?

29 Temmuz 2015 te revize edilerek yürürlüğe giren “İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ” ne göre tüm işyerlerinde ilkyardımcı bulunması zorunludur. Tehlike sınıflarına göre llkyardımcı bulundurulması zorunluluğu;

  • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

 

Fotoğraf Galerisi