Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim

Mesleki eğitim, belirli bir işle ve ticaretle uğraşan kişilerin yaptıkları işi yapabilmesi konusunda almış oldukları eğitimdir. Kişilere bu işlerle ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik sağlamaktadır. Ülkemizde işe alımlar her ne kadar diploma ve sertifika durumuna göre yapılıyor olsa da bu oran oldukça azdır. İçinde bulunduğumuz nitelikli eleman sıkıntısı tüm sektörler için bir problemdir. Bu sebeple diploma sahibi okul mezunu yerine bu işi yaparak öğrenmiş kişiler istihdam edilmektedir.

Eğitim Zorunluluğu

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların eğitimlerine dair yönetmelik gereği bu grupta bulunan iş yeri sahipleri istihdam ettikleri personele mesleki eğitimi aldırmak zorundadır.

Eğitim Modülleri

Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan modüllerdir. 191 adet modül bulunmaktadır. Tüm modüllere mesleki eğitim modülleri konulu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Eğitimler toplam 40 saat sürmekte olup 8 saat teorik 32 saat pratik olarak verilmektedir. Eğitim sonrasında yapılan değerlendirme testinden başarılı olan kişilere mesleki eğitim kurs bitirme belgesi düzenlenmektedir. Eğitim, şartları sağladığı takdirde firmanın kendi uzman öğreticisi tarafından verilebilmekte olup aksi halde halk eğitim merkezi tarafından atanacak usta öğretici tarafından da düzenlenebilmektedir.

Sertifikalandırma yalnızda halk eğitim merkezleri ve meslek eğitim merkezleri tarafından yapılmakta olup sertifika üzerindeki belge numarası ile e-yaygın sistem üzerinden belgenin doğruluğu kontrol edilebilmektedir.

Örnek Belge:

mesleki-egitim-belgesi-vira-akademi-ilk-yardim-egitim-merkezi

 

Eğitimler ile ilgili son durum

25 mayıs 2015 tarihinde yayınlanan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğyayınlanmıştır.  Bu tebliğde yayınlanan 48 meslek çalışanına “mesleki yeterlilik belgesi” zorunluluğu getirilmiştir. Bu belge MYK ve TÜRKAK tarafından akredite edilen kuruluşlar tarafından verilebilmektedir.

Daha önceden alınmış olan mesleki eğitim belgeleri 48 meslek dalı için yeterli olmayacaktır. 48 meslek dalı dışında kalan diğer meslek çalışanları halk eğitim merkezleri tarafından düzenlenen mesleki eğitim belgesini alabilirler.

 

 

Fotoğraf Galerisi