İlkYardım Eğitimi;

Kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir. “Doğru ve etkili müdahale” olay anında oldukça önemlidir. Kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının durduğu ya da durmak üzere olduğu kaza ya da yaralanmalarda, ilkyardımın ilk 5 dakika içinde başlatılması hayati önem taşır. “İlkyardım Eğitimi” 2002 yılında yapılan yasal düzenlemeyle ZORUNLU EĞİTİMLER kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda tüm işyerlerinde, işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre sertifikalı ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Sertifikalı ilkyardım eğitimleri sadece, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş onaylı ilkyardım eğitim merkezleri tarafından verilebilmektedir. Yasal düzenlemeye göre İşyeri Hekiminin “Sertifikalı İlkyardım Eğitimi” verme yetkisi yoktur.

Eğitimler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sertifikalı İlkyardım eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

  • Sertifika İlkyardım eğitimlerinde bir defada eğitim verilebilecek kişi sayısı Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda eğitim grubu oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir. 
  • Eğitim salonları kişi başı 3.5 m2 alan ve U tipi eğitim düzeni olan eğitim salonlarında gerçekleştirilebilmektedir.
  • Katılımcı sayısı 7 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların eğitimleri, eğitim merkezlerimizde düzenlenen “karma grup eğitim” programları ile gerçekleştirilmektedir.
  • Eğitimler hafta içi veya hafta sonu olarak planlanabilmektedir. 

Fotoğraf Galerisi