Hijyen Eğitimi

 • Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe ça...

  Hijyen eğitimi nedir?

  Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

  5 Temmuz 2013 tarihli 26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;

  • Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi almalıdır.
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi sertifikası almalıdır.
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlernde çalışanlar da hijyen eğitimi almalıdır.
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar da hijyen eğitimi kursuna katılmalıdır.
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

   

İlkyardım Eğitimi

 • İlkyardım Eğitimi 2 günlük Temel ilkyardım eğitiml...

  İlkyardım eğitimi hakkında

  İlkyardım eğitimi 2 günlük Temel ilkyardım eğitimleri, konu ve içerikleri bakımından Standart ilkyardım ile aynı olmakla beraber süresi 16 saattir.

  İnteraktif,erişkin tip eğitim tekniklerinin kullanıldığı,ön test ve son test lerin uygulandığı,eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı teorik ve pratik sınav sonunda başarılı olanlara ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.

  İLGİLİ YASAL DAYANAK HANGİSİDİR?

  29 Temmuz 2015 te revize edilerek yürürlüğe giren “İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ” ne göre tüm işyerlerinde ilkyardımcı bulunması zorunludur. Tehlike sınıflarına göre llkyardımcı bulundurulması zorunluluğu;

  • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

Fotoğraf Galerisi